Skattesatser for 2022


Finansdepartementet har offentliggjort en oversikt i tabellform over skattesatsene som vil gjelde for 2022.

I oversikten er det tatt hensyn til budsjettforliket som er inngått mellom Regjeringspartiene og SV mandag 29. november. Herunder det nye trinnet i formuesskatten for formue over 20 millioner kroner (skattesats 1,1 %) og det nye trinnet i trinnskatten på personinntekt over 2 millioner kroner (skattesats 17,4 %).

Oppjusteringsfaktoren for utbytte mv. vil være 1,60 i 2022 i tråd med forslaget til Støre-regjeringen.

Skattesatser 2022

Avgiftsatser 2022