Skatteetaten vil ikke bruke tvangsmulkt


Skattetaten fortsetter praksisen med å ikke ilegge tvangsmulkt for forsinket levering av skattemeldingen for næringsdrivende og selskaper for 2019 og mva-meldingen for 3. termin.

Fristen for å levere skattemelding for næringsdrivende og selskaper for 2019 er utsatt til 31.august. Myndighetenes reaksjon ved forsinket levering er normalt varsel om tvangsmulkt.

Det vil ikke være anledning til å søke om ytterligere utsettelse med å levere, men skattemyndighetene vil fortsette sin praksis med at det ikke blir ilagt tvangsmulkt for manglende levering etter 31.august. 

Praksisen med å ikke illegge tvangsmulkt gjelder også mva-meldingen for 3. termin som skal leveres 31. august.

Det er imidlertid verd å merke seg at dersom ikke meldinger blir levert innen skattemyndighetene skjønnsfastsetter kan det bli ilagt tilleggsskatt. Varsel om dette vil bli gitt i forkant av skjønnsfastsettelsen. Det er derfor viktig at det ikke drøyes for lenge med å levere pliktige meldinger.