Regelendringer fra 1. juli på Finansdepartementets område


Finansdepartementet har gitt en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2022 på sitt ansvarsområde. Regelendringer som omtales gjelder blant annet flypassasjeravgift, tiltak på tollområdet i krigssituasjoner/annen krisesituasjon, avgift på landbasert vindkraft, endringer i skattebetalingsloven, oppdaterte forskrifter om pensjons fra første krone m.m.

Klikk her for å lese mer