Nyheter i kompensasjonsordningen


Foretak med betydelig omsetningsfall i april kan nå søke om tilskudd fra kompensasjonsordningen.

Dette er noen av de viktigste endringene i søknadsskjemaet for april:

  • For å motta tilskudd for april må omsetningsfallet ha vært minst 30 prosent.
  • Egenandelen for foretak som søker for april er redusert fra 10 000 til 5 000 kroner.
  • Konsern må utpeke et foretak som skal opplyse om konsernets eierstruktur.
  • Konsernbegrepet som legges til grunn for søknadene i april og mai er utvidet.
  • Foretak med underskudd i 2019, og som har forbedret underskuddsposisjonen sin i 2020, kan i april-søknaden legge inn omsetningstallene for januar og februar 2020, slik at disse legges til grunn for beregning av tilskuddet.
  • Foretak som av hensyn til dyrevelferd må opprettholde en viss bemanning, kan regne nødvendige kostnader til dyrefôr og veterinær som faste, uunngåelige kostnader.

Fullstendig informasjon om alle endringer er tilgjengelig på kompensasjonsordning.no