Nye regler om permittering og dagpenger fra 1. november


Fra 1. november utvides permitteringsperioden til 52 uker. Samtidig fases flere særregler ut, mens enkelte særregler forlenges ut året. Les mere her: pressemelding