Momskompensasjon for frivillige organisasjoner på varer og tjenester


Frivillige organisasjoner kan søke om momskompensasjon for varer og tjenester – også for kostnader som ikke inkluderer merverdiavgift. Lotteri- og stiftelsestilsynet har i 2022 1,9 milliarder kroner til fordeling. Søknadsfristen er 1. september, men organisasjon tilknyttet et sentralledd (som for eksempel Norges idrettsforbund) må sende søknaden via sentralleddet og da er fristen tidligere enn 1. september.

Kortere søknadsfrist for søknader som går via et sentralledd skyldes ganske enkelt at sentralleddet må ha noe tid til å administrere/forberede søknadene for videreforsendelse til Lotteri og stiftelsestilsynet.

Søknadsfristen (innrapporteringsfrist) til Norges idrettsforbund er for eksempel satt til 15. august 2022. Sjekk nettsiden eller ta kontakt med sentralleddet for å finne ut når den interne fristen er og hvordan de organiserer den interne søknadsprosessen.

Elektronisk søknadsskjema og veiledning finnes på sidene hos Lotteri- og stiftelsestilsynet

Hvem kan søke?
Aktive og frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret, kan søke om momskompensasjon, men det er noen avgrensninger..