Modernisering av merverdiavgiftsområdet


Skatteetaten moderniserer mva-området. Arbeidet startet i 2019 og er planlagt ferdigstilt i løpet av 2023.

Moderniseringsarbeidet skal blant annet:

  • øke etterlevelse av skatte- og avgiftsreglene
  • redusere mulighetsrommene for skjult økonomi
  • forenkle for næringslivet

Du kan lese mere ved å følge denne lenken:
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/mva/modernisering/

Dette blir nytt – og slik er status

I løpet av moderniseringsprogrammet kommer ny registreringsløsning for å bli mva-registrert og ny mva-melding. I tillegg utarbeides det forslag for en ny salgs- og kjøpsmelding.

Ny registreringsløsning for å bli mva-registrert

Høsten 2020 ble ny registreringsløsning lansert for søkere som ønsker å registrere seg i mva-registeret og det arbeides med å ferdigstille løsningen. En komplett løsning vil være klar i løpet 1. kvartal 2021.

Ny mva-melding

Utvikling av ny mva-melding er godt i gang. Testing er i gang og det testes fortløpende fremover.

Ny salgs- og kjøpsmelding

Det foreslås å innføre en opplysningsplikt om salgs- og kjøpstransaksjoner for bokføringspliktige og offentlige virksomheter. Innføring av salgs- og kjøpsmeldingen vil øke etterlevelsen, sørge for økt likebehandling og hindre urettmessig konkurransevridning i næringslivet.

Forslaget vil kreve en lov- og forskriftsendring, og et høringsutkast ligger til vurdering hos Finansdepartementet.