Alle detaljer om Kompensasjonsordning 4


Kompensasjonsordninger for næringslivet (september 2020 – februar 2022).
Her finner du lenker til mer detaljerte beskrivelser for de siste kompensasjonordninger.

Oversikt fra Brønnøysundsregistrene:
https://kompensasjonsordning.brreg.no/innholdsoversikt

For perioden november 2021 til og med februar 2022:

 1. Disse foretakene kan få tilskudd
 2. Dette må du finne fram før du søker
 3. Omsetning – slik beregner du omsetningsfall
 4. Faste, uunngåelige kostnader – slik finner du tallene og dokumenterer
 5. Underskudd i tilskuddsperioden
 6. Tapt varelager desember 2021 – januar 2022
 7. Tilbakebetaling av tilskudd for ved overskudd
 8. Tilbakebetaling av tilskudd før utdeling av utbytte
 9. Økonomiske vanskeligheter
 10. Små og mellomstore foretak
 11. Konsern
 12. Begrensninger i tilskuddet
 13. Avklaringer
 14. Bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører
 15. Kontrollhandlinger som revisor eller autorisert regnskapsfører skal utføre i forbindelse med bekreftelse av opplysningene i søknad om tilskudd for foretak med stort omsetningsfall

For perioden september 2020 til og med februar 2021: