Kompensasjonsordningen: Hva gjelder nå?


Forskriftsendring – justert begrensningsregel for rentekostnader. Foretak som har hatt et betydelig fall i omsetningen kan søke om tilskudd for mars til og med august måned. Søknader for juni, juli og august må leveres innen 31. oktober. Søknadsfristen er ute for mars, april og mai, men tidligere innsendt søknad kan endres.

Tilskuddet fastsettes ut fra hvor stor omsetningssvikten har vært og gir kompensasjon for en andel av foretakets faste uunngåelige kostnader. Kompensasjonsordningen gjelder per i dag for mars, april og mai.

Det søkes digitalt i søknadsportalen kompensasjonsordning.no. Det søkes etterskuddsvis for hver måned. Vi kan bistå våre klienter med å beregne tilskudd og dokumentere søknaden.

De fleste søknader vil bli behandlet automatisk, og da vil pengene bli utbetalt til konto i løpet av få dager. Noen søknader må behandles manuelt, og da vil det kunne ta inntil tre uker før pengene kan utbetales.

Du kan lese mere om dette og om tidligere forskrifter og endringer på revisorforenings nettsider.