Kompensasjonsordning 4: Bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører.


Revisor eller autorisert regnskapsfører skal bekrefte innhold i søknaden, jf. kompensasjonsforskriften § 4-5

Brønnøysundregistrene er tilskuddsmyndighet og fastsetter krav til kontrollhandlinger som revisor eller autorisert regnskapsfører skal utføre i forbindelse med bekreftelse av opplysningene.

Krav til kontrollhandlinger for å kunne avgi bekreftelse  

Bekreftelse avgis ved å signere på skjema «Kompensasjonsordning for næringslivet» i Altinn. Ved signeringen avgir revisor eller autorisert regnskapsfører sin bekreftelse.