Hjemmekontor og skatt


Etter en tid hvor mange av oss måtte venne oss til å jobbe mer hjemmefra enn vanlig, er det en del bedrifter som nå vurderer å gjøre hjemmekontorhverdagen til et alternativ også utenfor den ekstraordinære koronasituasjonen.
Skatteetaten har kommet med flere viktige avklaringer om skatt og hjemmekontor. Hovedregelen er at ansatte kan få fradrag i skattemeldingen for utgifter til hjemmekontor som arbeidsgiver ikke dekker. Imidlertid er det slik at for de aller, aller fleste er dette allerede tatt høyde for med minstefradraget.

Prinsipputtalelsen tar for seg fire hovedtemaer:

  • Kostnader til hjemmekontor (lokaler)
  • Utstyr til hjemmekontoret
  • Mat på hjemmekontoret
  • Reiser ut fra hjemmekontoret

Mere kan leses her hos skattebetalerforeningen:
https://www.skatt.no/2020/11/20/hjemmekontor-dette-er-skattekonsekvensene/

Skatteetatens uttalelse finner du her:
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/hjemmekontor-og-skatt