Fristen for årsregnskapet 2020 blir utsatt!


Næringsdepartementet og Finansdepartementet går inn for at fristen utsettes i to måneder.
For regnskapspliktige med regnskapsår som avsluttes per 31.12, utsettes fristen for å avholde generalforsamling og fastsette årsregnskapet fra 30. juni til 31. august.
Fristen i regnskapsloven § 8-3 for å unngå gebyr ved forsinket innsending til Regnskapsregisteret utsettes fra 1. august til 1. oktober.