Forsinkelsesrente og standardkompensasjon for andre halvår 2022


Forsinkelsesrenten for andre halvår 2022 skal være 9,25 prosent p.a.
Satsen for standardkompensasjon for inndrivelseskostnader er fastsatt til 400 kroner