Enklere for korona-rammede bedrifter å konkurrere om offentlige kontrakter


Nærings- og fiskeridepartementet har laget en egen veileder til avvisningsreglene i anskaffelsesregelverket om manglende betaling av skatter- og avgifter, herunder de som har fått innvilget betalingsutsettelse for innbetaling av skatter og avgifter. Anskaffelsesregelverket inneholder en fleksibilitet til å vurdere om en eventuell avvisning er forholdsmessig. Det kan legges vekt på om leverandørens likviditetsproblemer er midlertidige og oppstått som følge av koronasituasjonen.

Les mer på regjeringen.no

Tiltak lansert og trådt i kraft: 8. september 2020.