Skatt/Avgift


Vi kan hjelpe deg med alle typer spørsmål vedr. skatter, avgifter og selskapsomforming.

• Skatterådgivning
• Skatteregnskap
• Internprising
• Merverdiavgift og annen indirekte skatt

• Omdannelser
• Fusjon / fisjon
• Verdivurderinger