Revisjon

Våre revisjonstjenester utføres med høye krav til kvalitet, etikk og integritet. Under revisjonen arbeider vi tett mot selskapenes ledelse og oppnår gjennom vårt arbeid et godt innblikk i de sterke og svake sidene, og med det kunne komme med innspill på eventuelle forslag på forbedringspunkter når det gjelder intern kontroll og rutiner. Revisjonen legges opp i forhold … Fortsett å lese Revisjon