Regnskap


Revisjonskompaniet er et autorisert regnskapsførerselskap. Vi har bred faglig kompetanse på regnskap, lønn, administrasjon og økonomisk rådgivning.

Vi har engasjerte og kvalifiserte regnskapsførere som har fokus på godt samarbeid og god kommunikasjon for å kunne bistå deg med å etablere trygge, gode og effektive regnskapsrutiner i foretaket i tråd med god regnskapsskikk.

Vi har fokus på deg som kunde med vekt på behov for å kunne skreddersy effektive elektroniske løsninger der dere også får utnyttet egen kapasitet best mulig med sikte på å gjøre hverdagen enklere og oppnå lønnsom drift.

Du får tilgang til dine data der du er, når du ønsker det.