Rådgivning

Vi bistår med teknisk utarbeidelse av årsregnskap med noteopplysninger og eventuelt kontantstrømanalyser. Utarbeidelse av selvangivelse med tilhørende nødvendige ligningsdokumenter, ajourføring av aksjonæroppgaver, samt innsending via Altinn – portalen. Vi kan være behjelpelig med å se nærmere på selskapets økonomisystemer og budsjettverktøy. I tillegg kunne tilføre regnskapsanalyser for videre gjennomgang og drøfting sammen med ledelsen. Fusjon og fisjon vil … Fortsett å lese Rådgivning