Rådgivning


RUA_7394-revisjon

Vi bistår med teknisk utarbeidelse av årsregnskap med noteopplysninger og eventuelt kontantstrømanalyser. Utarbeidelse av selvangivelse med tilhørende nødvendige ligningsdokumenter, ajourføring av aksjonæroppgaver, samt innsending via Altinn – portalen.

Vi kan være behjelpelig med å se nærmere på selskapets økonomisystemer og budsjettverktøy. I tillegg kunne tilføre regnskapsanalyser for videre gjennomgang og drøfting sammen med ledelsen.

Fusjon og fisjon vil av og til bli aktuelt for mange selskaper. Prosessen kan være aktuell i situasjoner med omstrukturering av selskapsorganisasjoner, forbedring av markedsposisjoner og generasjonsskifte. 

Slike prosesser består ofte av kompliserte transaksjoner med strenge formelle krav som må oppfylles. Vår rådgiving i den forbindelse legges opp til klientens ønsker og behov.

Endrede markedsforhold og driftsgrunnlag skaper ofte behov for en strategisk gjennomgang. Ofte kan det være nødvendig med en omorganisering av driften. Her kan vi bidra med anbefalinger og konsekvensanalyser av ulike alternative løsninger.

Hva med styrearbeid?
Vi kan hjelpe deg med daglig leders rapport til styret, styrerapporter og beretninger.

Tenker du på oppstart av eget firma? Vi kan hjelpe deg med gode valg i oppstartfasen.