Nyhetsarkiv:


Kompensasjon og bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører

Søker må på forespørsel kunne fremlegge bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Skatteetaten har sammen med Revisorforeningen og Regnskap Norge utarbeidet forslag til innhold i bekreftelse av opplysningene i søknaden og hvilke kontrollhandlinger som skal utføres.Dersom tilskuddsmyndigheten finner at det foreligger en særlig risiko for feil eller misligheter, kan det bes […]

Nyheter i kompensasjonsordningen

Foretak med betydelig omsetningsfall i april kan nå søke om tilskudd fra kompensasjonsordningen. Dette er noen av de viktigste endringene i søknadsskjemaet for april: For å motta tilskudd for april må omsetningsfallet ha vært minst 30 prosent. Egenandelen for foretak som søker for april er redusert fra 10 000 til 5 000 kroner. Konsern må […]

Fristen for årsregnskapet 2020 blir utsatt!

Næringsdepartementet og Finansdepartementet går inn for at fristen utsettes i to måneder. For regnskapspliktige med regnskapsår som avsluttes per 31.12, utsettes fristen for å avholde generalforsamling og fastsette årsregnskapet fra 30. juni til 31. august. Fristen i regnskapsloven § 8-3 for å unngå gebyr ved forsinket innsending til Regnskapsregisteret utsettes fra 1. august til 1. […]

Kontantstøtten for næringslivet, vi kan bistå dere!

Tilskuddsordningen for foretak med stort omsetningsfall er vedtatt. Vi i Revisjonskompaniet Midt-Norge AS er klar til å hjelpe både våre regnskapskunder og revisjonskunder med utfylling av søknaden. Dette er en ordning som skal fungere hurtig, og baserer seg på tillit mellom søker og myndighetene. Dokumentasjon på grunnlaget for søknadene vil i ettertid kunne bli gjenstand […]

Nyttig informasjon vedrørende tiltak og endringer forårsaket av Koronaviruset

Vi har mange som tar kontakt med oss i disse dager med spørsmål vedr. permittering, krisepakken fra staten, hjemmekontor, rettigheter osv. Det er mye å forholde seg til og regelverket endrer seg raskt. I den fasen vi nå befinner oss i handler det mye om å skaffe seg en oversikt og gjennomføre nødvendige tiltak. SISTE […]

Ny skattemelding i 2020

De fleste lønnsmottakere og pensjonister får en helt ny skattemelding i 2020. En viktig endring er at ikke alle kommer til å motta skattemeldingen samtidig. Den nye skattemeldingen gjør det enklere å sjekke opplysninger. Det blir også lettere å fylle ut informasjon. Vil du vite mer om den nye skattemeldingen kan vi anbefale en artikkel […]

Årsoppgjøret 2019

Vi er godt i gang med årsoppgjøret for regnskapsåret 2019, og er inne i en hektisk tid frem mot sommeren. Selv om dette er en hektisk periode håper vi dere ikke nøler med å ta kontakt med oss hvis dere har noen spørsmål. Er dere interessert i relevant informasjon om regnskaps og skattemessige spørsmål vedrørende […]

Mobilt Bedriftsnett

Vi gikk over til Mobilt Bedriftsnett for telefoni fra mandag 06.01.2020. Hovednummeret vårt ble beholdt og er som før: 73 84 45 00 Mobilt Bedriftsnett gjør det mulig for alle ansatte å besvare innkommende anrop, der de er. Med sentralbordet på mobilen er alle lettere tilgjengelig for våre kunder og vi unngår dermed tapte anrop.

Endringer i direkte telefonnummer

Interne faste nummer fases ut og er erstattet av direkte mobiltelefonnummer fra mandag 06.01.2020. I bedriftens åpningstid settes samtaler videre slik at kunden raskt kommer frem til rett person eller avdeling. Utenfor bedriftens åpningstid møtes kunden av en talemelding som informerer om åpningstider og kontaktpersoner når bedriften er stengt.