Legitimering av person


Denne siden er beregnet for deg som skal legitimere deg overfor Revisjonskompaniet Midt-Norge AS fordi du innehar en rolle/relasjon til en virksomhet som inngår et kundeforhold med oss.

I henhold til våre autorisasjoner som revisjonsselskap og regnskapsførerforetak er vi pålagt å utføre en kundekontroll før vi påtar oss et oppdrag for nye oppdragsgivere ihht gjeldene hvitvaskingsregler.

Vi har valgt å gjøre denne kontrollen elektronisk og ved bruk av BankID/Buypass til identifikasjon.

Legitimering med elektronisk ID

Vi anbefaler at du bruker elektronisk ID for å legitimere deg. Følg instruksjonene i nedenfor. Hvis du har problemer når du skal signere med bank-ID, så trykk på «Får du ikke logget inn eller signert med BankID» på innloggingsbildet for BankID.

Om du ikke har elektronisk ID må vi motta gyldig legitimasjon som er bekreftet rett kopi av godkjent instans, eller at vi får dette overlevert ved personlig oppmøte hos oss i Sluppenvegen 2 i Trondheim. Som gyldig legitimasjon regnes pass, førerkort og bankkort med bilde.