Kundekontroll


Denne siden er beregnet for deg som skal legitimere deg overfor Revisjonskompaniet Midt-Norge AS fordi du innehar en rolle/relasjon til en virksomhet som inngår et kundeforhold med oss.

I henhold til våre autorisasjoner som revisjonsselskap og regnskapsførerforetak er vi pålagt å utføre en kundekontroll før vi påtar oss et oppdrag for nye oppdragsgivere ihht gjeldene hvitvaskingsregler.

Vi har valgt å gjøre denne kontrollen elektronisk og ved bruk av BankID/Buypass til identifikasjon.

Du må først velge om det  er  Kontroll av foretak  eller  Legitimering av person  som skal gjøres. Når dette er valgt ved å trykke på en av knappene under blir du sendt til en egen skjemaside for utfylling.

Kundetiltaket omfatter registrering og kontroll av opplysninger om foretaket og legitimering av kundens berettigede representant, samt registrering av reelle rettighetshavere.

Kundetiltaket omfatter registrering av personopplysninger og legitimering med personlig elektronisk ID.