Ikke revisjonspliktige


ikke-revisjonspliktig
Mange foretak er ikke revisjonspliktige og har derfor valgt at regnskapet ikke skal revideres. Likevel kan det være ønskelig med kvalifisert hjelp til utarbeidelsen av årsregnskapet og ligningspapirene. Vi bistår deg under årsoppgjøret og er en samtalepartner når du skal vurdere regnskapsmessige og skattemessige poster i regnskapet.

Vi avgir en skriftlig uttalelse om at vi har utarbeidet årsregnskapet. Uttalelsen kan vedlegges årsregnskapet som sendes til viktige forretningsforbindelser som banker og leverandører.

Ulike former for attestasjonsoppdrag vil være aktuelt for noen kunder. Det kan gjelde Skattefunn, merverdiavgiftskompensasjon, Innovasjon Norge og eventuelt til andre som gir tilskudd. Omfanget vil variere i forhold til selskapets størrelse og behov.