Nyheter
Revidert nasjonalbudsjett 2022

Økt formuesskatt for upersonlige skattytere, endret mva-støtte ved kjøp av elbiler og forslag om nøytrale regler for leasing […]Skattesatser for 2022

Finansdepartementet har offentliggjort en oversikt i tabellform over skattesatsene som vil gjelde for 2022. I oversikten er det […]