Magne Nilsen


Avgiftsendringer i 2023

De viktigste endringer som omhandler avgifter i 2023. Endringer i satser og regelverk som påvirker næringsliv og arbeidsliv, […]


Skatteendringer i 2023

En oversikt over viktige endringer som gjelder skatt i 2023. Noen andre endringer i satser og regelverk som […]

Revidert nasjonalbudsjett 2022

Økt formuesskatt for upersonlige skattytere, endret mva-støtte ved kjøp av elbiler og forslag om nøytrale regler for leasing […]