Myndighetenes koronatiltak for næringslivet

Her finnes en oversikt over alle aktive kompensasjonsordninger for særskilte formål. Støtteordning for store publikumsåpne arrangementer Det er etablert en støtteordning for store, publikumsåpne arrangementer […]

Forlenger kompensasjonsordningen ut april

Pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet 06.01.2021 Kompensasjonsordningen skal gi hjelp til bedrifter som er rammet av pandemien. Nå forlenger regjeringen ordningen i 2 ekstra måneder. […]

Modernisering av merverdiavgiftsområdet

Skatteetaten moderniserer mva-området. Arbeidet startet i 2019 og er planlagt ferdigstilt i løpet av 2023. Moderniseringsarbeidet skal blant annet: øke etterlevelse av skatte- og avgiftsreglene […]

Korona-tiltak i Revisjonskompaniet

Som tiltak for å hindre spredning av korona-viruset blant våre kunder og ansatte har vi gjennomført tiltak som gjør oss i stand til å levere alle våre tjenester på en god og effektiv måte, både fra kontoret og likedan hjemmefra hvis det blir nødvendig. Kontoret er betjent men inngangsdør er låst i kontortiden. Vi ønsker at du avtaler tidspunkt og informerer oss om antall personer som ev. kommer, slik at vi har en god kontroll på dette. Vanlige smitteverntiltak som besøksprotokoll, håndvask, antibac og å holde avstand gjelder selvfølgelig hos oss også.

Vi søker nye medarbeidere!

Vi har økt pågang blant våre trofaste kunder, og har behov for flere kollegaer.
Les mer på våre nettsider her.

Personlig service

Hos oss får hver kunde sin personlige faste kontaktperson som følger deg fra år til år. Vi har stor tro på at dette er viktig for deg som kunde og at det skaper god tillit mellom deg og oss.

Hvor finner du oss?

Vi holder til i trivelige kontorlokaler i Sluppenveien 2. Dette er i 2. etg. over Rema 1000-butikken og ved siden av Biltilsynet. Vi ønsker alle kunder og andre forbindelser velkommen til oss!