Regnskap


Revisjonskompaniet er også et autorisert regnskapsførerselskap. Vi påtar oss løpende regnskapsføring for ditt foretak. I tillegg kan vi gjøre fakturering og lønnskjøringer. Vi sender inn terminoppgaver for skattetrekk og arbeidsgiveravgift og merverdiavgiftsoppgaver til Skatteetaten.

Vi har kvalifiserte regnskapsførere som i tillegg til bokføringen, bistår deg med å etablere gode og effektive regnskapsrutiner i foretaket i tråd med Norsk regnskapsskikk.

Vi utarbeider og sender inn aksjonærregisteroppgave, Selvangivelse med vedlegg og Årsregnskap med noter.

Vi har fokus på godt samarbeid og god kommunikasjon for å kunne tilby effektive løsninger der dere får utnyttet egen kapasitet best mulig.

 
regn_kalk_mask-2